Fortrolighedspolitik

Introduktion

Vi (Kelkoo) værner meget om retten til et privatliv for brugere af vores Webside (http://www.kelkoo.dk/) og er forpligtede til at beskytte og respektere dit privatliv.

Fortrolighedspolitiken (”Fortrolighedspolitik”) er indarbejdet i samt underlagt Vilkår og Betingelser for brug af Websiden. Denne Fortrolighedspolitik gælder også for personlige data indsamlet gennem brug af Cookies og andre sporingsværktøjer, hvad enten det er på websiden eller andetsteds. Der er redegjort for detaljer om indsamling og brug af data i vores Cookiepolitik. Ved at benytte denne webside eller ved at tillade brug af cookies, accepterer du, at Kelkoo behandler dine personoplysninger (jf. nedenfor) i henhold til denne Fortrolighedspolitik. Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, med denne brug eller afviser cookies på din computer, kan du komme ud for at visse funktioner på Websiden ikke er tilgængelige for dig.

Hvem er vi?

De personoplysninger, vi indsamler, opbevares af Kelkoo SAS, som er et selskab indregistreret i Frankrig med selskabsnummer 425 093 069. hvis kontor er beliggende på adressen 12, rue Godot de Mauroy, 75009, Paris, Frankrig.

DATABESKYTTELSESRÅDGIVER OG LEDENDE TILSYNSMYNDIGHED

Vi har udnævnt en Databeskyttelsesrådgiver og du kan kontakte ham/hende for videre spørgsmål, du måtte have i forbindelse med den databehandling vi foretager direkte per e-mail på (dpo@kelkoogroup.com).

Da hovedkontoret for den virksomhed der kontrollerer databehandling for Kelkoo Group’en er beliggende i Frankrig, er det den Franske Databeskyttelsesmyndighed: Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris CEDEX 07, Frankrig, der er kompetent vedrørende den grænseoverskridende databehandling af personoplysninger som vi foretager.

Personoplysninger

Ved “personoplysninger” forstås enhver oplysning, som kan identificere dig og kan indeholde bl.a. (men ikke udelukkende) dit navn, alder, køn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP adresse, oplysninger om økonomiske forhold og enhver anden oplysning, som gør, at man, direkte eller indirekte, kan finde frem til dig, og som du til enhver tid oplyser på denne webside eller andetsteds.

Hvornår indsamler vi personoplysninger?

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger med dit samtykke i forbindelse med:

·         du ser på eller foretager køb af et produkt eller en tjenesteydelse fra en virksomhed, som har sine tilbud udbudt på vores webside eller gennem én af vores forretningspartnere;

·         Du indleverer en klage eller forespørgsel eller giver os feedback;

·         du giver konto oplysninger du registrerer dig eller tilmelder dig en brugerkonto hos os for at benytte visse ydelser, såsom Kelkoo Newsletter, Bruger anmeldelserne eller når du tilmelder dig en konkurrence, et tilbudskampagne, en præmielodtrækning eller kundeanalyse på websiden;

·         du på et eller andet punkt giver os personoplysninger;

·         Steder, hvor afgivelse af personoplysninger er valgfri, er markerede. Hvis du vælger ikke at afgive personoplysninger, kan du komme ud for, at du ikke kan anvende nogle af de udbudte tjenesteydelser eller websidens funktioner.

Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Vi kan anvende dine personoplysninger til følgende:

·         forebyggelse af bedrag og for sikkerhed på vores webside og for vores systemer;

·         for at hjælpe os til at forstå hvilke produkter du har set på eller købt via websiden, så vi kan give dig en bedre og mere personlig service, herunder rådgivning om og tilbud på produkter, ydelser, indhold og særtilbud;

·         for at analysere brug af websiden og vores handlendes og forretningspartneres websider, heri indbefattet brugers demografiske placering, interesser og adfærd for at optimere de ydelser vi tilbyder;

·         for at give dig mulighed for at benytte visse tjenesteydelser som vi tilbyder, f.eks. Kelkoos Nyhedsbrev, , brugerundersøgelser, eller deltagelse i konkurrencer, tilbudskampagner, lodtrækninger eller kundeanalyser på websiden, eller for at informere dig om ændringer af en eller af flere af tjenesteydelserne;

·         at kunne foretage undersøgelser, hvis der er mistanke om, at du misligholder Vilkår og Betingelser eller misligholdelsen på anden måde vedrører dig;

·         behandle registreringen af dine kontooplysninger og bevare din brugerkonto hos os;

·         sikre at dit køb er behørigt fuldført på forhandlers eller forretningspartners webside.

Deler vi dine personoplysninger med andre?

Vi kan videregive dine personoplysninger til andre, som beskrevet nedenfor:

·         til udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere indhold (heri indbefattet reklamer), som kan have din interesse.

·         til forretningspartnere for at hjælpe os med at levere tjenesteydelser på vores webside og andre relaterede ydelser til dig. Disse forretningspartnere er undergivet tavshedspligt med hensyn til dine personoplysninger og har ikke tilladelse til at benytte disse til noget andet formål, end hvad der er nødvendigt for at assistere Kelkoo, medmindre du har fået andet at vide;

·         nogle aggregerede oplysninger om websidens brugere, indkøbsmønstre, trafikhyppigheder og lignende kan videregives til velrenommerede tredjemænd, men disse oplysninger omfatter ikke dine personoplysninger;

·         til tilsynsmyndigheder eller juridiske rådgivere i forbindelse med påståede strafbare forhold eller mistanke om brud på brugsvilkår, eller hvis videregivelse er påkrævet i henhold til lovgivningen;

·         til medlemmer af Kelkoo-gruppen; og

·         hvis vi beslutter at sælge eller købe virksomheder eller aktiver, kan dette medføre, at vi i al fortrolighed videregiver dine personoplysninger til potentielle købere eller sælgere af disse virksomheder eller aktiver.

Hvordan kan du redigere og slette dine oplysninger?

Du kan forhindre brug af oplysninger der lagres i cookies på dit udstyr ved at slette eller neutralisere cookies. Se vores Cookiepolitik for videre oplysninger. Du kan anmode os om at slette alle andre personoplysninger vi måtte ligge inde med ved at skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på ovenfor angivne adresse.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de formål, som er anført ovenfor i afsnittet “HVORDAN BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER”.

Hvordan beskytter vi personoplysninger?

Hos Kelkoo bruger vi den almindeligt anvendte praksis inden for branchen og har strenge sikkerhedsprocedurer for indsamling, opbevaring og videregivelse af personoplysninger for at forhindre uautoriseret adgang og for at opfylde de europæiske og lokale databeskyttelseslove. Alle personoplysninger, som du giver os, opbevares på vores egen eller en af vore forretningspartneres sikre servere. Hvis du har modtaget (eller har valgt) et password, som giver dig adgang til bestemte undersider på vores webside, er det dit ansvar, at passwordet holdes hemmeligt. Du må derfor ikke dele dit password med andre.

Hvad er cookies og web-beacons og hvordan bruger vi dem?

En cookie er en lille datafil, som sendes til din browser fra en websides computere og lagres på din computers harddisk. En web-beacon er et lille grafisk billede (som regel placeret på et websted eller i en e-mail), som bruges til at måle antallet af besøgende på webstedet eller til at få adgang til bestemte cookies. Disse sporingsværktøjer hjælper os med at forbedre vores webside og med at levere en bedre og mere personlig service, heri indbefattet mulighed for os og vores forretningspartnere for at forsyne dig med udvalgt reklameindhold og/eller sikre at dit køb fuldendes. Vi giver flere detaljer om vores brug af cookies i vores Cookiepolitik.

Du kan afvise cookies ved at aktivere indstillingen på din browser, som giver dig mulighed for at afvise placering af cookies. Hvis du vælger ikke at modtage cookies, risikere du dog, at der vil være bestemte undersider på websiden, som du så ikke længere kan komme ind på. Medmindre du har indstillet din browser, så den afviser cookies, vil vores system sende cookies til din computer hver gang, du logger på vores webside eller vores forretningspartneres websider, og ved fortsat at bruge vores eller deres websider, giver du dit samtykke til vores brug af disse cookies, som beskrevet i vores Cookiepolitik .

Hvor lagres personoplysninger?

Personoplysningerne lagres på servere inden for EU og dine personoplysninger vil ikke blive overført til lande uden for EU. Vi opbevarer og overfører personoplysninger i henhold til denne Fortrolighedspolitik og den gældende europæiske og lokale lovgivning om databeskyttelse.

Adgang til oplysninger

Du har ret til at få adgang til de personoplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af dine personoplysninger, bedes du skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på ovenfor angivne adresse.

Vi vil levere Personoplysninger om dig inden for en måned efter din anmodning. Denne tidsfrist kan udvides til tre måneder under hensyn til hvor kompliceret din anmodning er, og du vil få besked om denne udvidelse af fristen.

Skulle der opstå en rimelig tvivl om din identitet, kan vi bede dig om supplerende oplysninger.

Vi kan pålægge dig et rimeligt administrativt gebyr for at dække vores omkostninger ved levering til af de personoplysninger vi har om dig, hvis vi finder din anmodning åbenbart overdrevet eller gentaget.

ANDRE RETTIGHEDER DU HAR

Foruden adgangsretten som anført nedenfor, kan du udøve følgende rettigheder ved at skrive til vores databeskyttelsesrådgiver:

·      Ret til berigtigelse: du har ret til at få berigtiget unøjagtige/ufuldstændige personoplysninger;

·      Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger vi har om dig uden unødig forsinkelse, hvis (a) personoplysningerne ikke længere er nødvendig til de formål som beskrives i ”HVORDAN VI BRUGER DINE PERSONOPLYSNINGER3, (b) du har trukket dit samtykke til at vi behandler dine personoplysninger tilbage, eller du har gjort indsigelse mod at vi behandler dine personoplysninger, (c) du er af den mening at de personoplysninger vi ligger inde med er indsamlet ulovligt, (d) hvis sletningen er en følge af en lovgivning vi er underlagt, (e) de personlige oplysninger der er blevet indsamlet angår en person under 16 år;

 

·      Retten til begrænsning: du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger (a) hvis du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger, eller du gør indsigelse imod at vi behandler dine personoplysninger – en sådan begrænsning vil finde sted for en vis periode, der gør det muligt for os at kontrollere nøkagtigheden af de optalte personoplysninger eller kontrollere eksistensen af et retmæssigt grundlag for os der kunne medføre at dine rettigheder underkendes, (b) hvis du er af den mening, at dine personoplysninger er blevet ulovligt indsamlet, men anmoder om begrænsning af deres brug, snarere end sletning, (c) når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem , for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares

 

·      Ret til dataportabilitet; du har ret til at modtage de personoplysninger vi har om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og du har ret til at overføre disse personoplysninger til en anden leverandør, eller til at dine personoplysninger overføres direkte fra en anden leverandør til os, hvor det er teknisk muligt.

 

·      Vi vil informere hver modtager til hvem dine personoplysninger er overført om berigtigelser/sletning/ begrænsninger som du tidligere har anmodet om, med mindre det er umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt for os.

 

Ændringer i vores fortrolighedspolitik

Eventuelle fremtidige ændringer i vores Fortrolighedspolitik vil blive lagt ud på denne webside. Den nuværende fortrolighedspolitik blev sidst ændret den 25. maj 2018.

Personoplysninger på offentligt tilgængelige steder

Et offentligt tilgængeligt sted på websiden er et område, hvor offentligheden har adgang, og som kan indekseres af søgemaskiner. Du alene er ansvarlig for de personoplysninger, som du lægger ud eller spreder på offentligt tilgængelige steder. Du bør aldrig videregive personlige oplysninger, der vedrører en anden end dig selv, uden vedkommendes udtrykkelige samtykke.

Øvrige links

Denne webside kan indeholde links til og fra websider, som tilhører vores forretningspartnernetværk, annoncører eller tilknyttede selskaber. Hvis du følger et sådant link, skal du være opmærksom på, at disse websider har deres egen fortrolighedspolitik, og at vi intet ansvar påtager os for disse datapolitikker. Du bør derfor kontrollere disse datapolitikker, inden du giver dine personoplysninger på en eller flere af disse websider.

Yderligere information

·      Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores fortrolighedspolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, så kontakt venligst vores databeskyttelsesrådgiver på ovennævnte adresse.